Programöversikt - Dag för Dag

Klicka på rutorna för att läsa mer om varje session. De programpunkter som är märka med asterisk (*) kommer även sändas digitalt. 

 

 

Tisdag den 10 maj 2022

Registreringen öppen (08:30 - 17:00)
Förprogram inför konferensen
 

Studiebesök 1
(föranmälan krävs)

10:00 - 12:00

Akademiska nätverksmöten i Infektion och mikrobiologi

08:30 -12:15
Workshop:  Riskbedömning och hantering av biorisker vid laboratorier
Workshopledare: Åsa Björndal och Joakim Bergqvist

08:30 - 12:15
Ungt forum – handläggning av protesinfektioner

Moderator: Oscar Forsman
Föreläsare
Bo Söderquist,Christian Giske

Arr: SILF Mikro

12:15-13:15 Stående lunch i utställningen
13:15-14:45 Invigning och Key Note 1 *
Mold infection in patients with severe influenza or COVID-19: Aspects on epidemiology and diagnostics.
M
oderator: Ola Blennow och Volkan Özenci
Föreläsare: Paul E. Verweij, Cornelia Lass-Flörl
14:45-15:30 Eftermiddagskaffe i utställningen
15:30-17:00

Hur mår den svenska HIVkohorten?
Aktuella resultat och forsking
från InfCareHIV

Moderator: Christina Carlander
Föreläsare: Christina Carlander, Olof Elvstam, Åsa Mellgren, Isabela Möller

 Arr: SILF

Thoraxkirurgiska infektioner
och ECMO *

Moderator: Anders Ternhag
Föreläsare: Jan van der Linden, Christian Olsson, Gisela Otto

Arr SILF 

Nytt vårdprogram om
tuberkulos och kortare
behandling inom räckhåll *


Moderator: Jerker Jonsson
Föreläsare: Katarina Niward, Lina Davies Forsman, Ingrid Selmeryd, Gabrielle Fröberg, Judith Bruchfeld

Arr: SILF

 

How emerging technology is
advancing basic infection
research (hålls på engelska)
 *

Moderator: Keira Melican
Föreläsare: Agneta Richter-Dahlfors, Georgios Sotiriou, Antonio Rothfuchs, Aman Russom

 Arr:Mikro

 

 

17:15-18:30

Årsmöten för SILF, FKM, SFM, RFM

 

 

Onsdag den 11 maj 2022

07:30-08:30 Frukostseminarier arrangerade av Glaxo SmithKline, MSD,  Roche och Tillotts Pharma
Registreringen öppen
08:30-10:00

På vaccinfronten alltid något nytt *

Moderator: Helena Hervius Askling
Föreläsare:
Helena Hervius Askling, Ann-Mari Svennerholm, Bernice Aronsson, Ulla Wändel Liminga  

Arr: SILF

Snabb resistensbestämning – hur kan man göra och gör det någon nytta? *
Moderator: Anna Åkerlund
Föreläsare: Oskar Ekelund, Mia Furebring

Arr SILF, Mikro

Nyupptäckt HIV med AIDS *
Moderator: Piotr Nowak
Föreläsare: Jan Vesterbacka, Xinling Xu, Catarina Missailidis och Gudmundur Axelsson

Arr SILF
10:00-10:45 Förmiddagskaffe i utställningen
10:45-12:15

Bästa vetenskapliga artiklar inom infektion och vårdhygien samt late breaking news *
Moderator: Lars-Magnus Andersson
Föreläsare: Magnus Rasmussen, Johan Westin
Arr SILF

Fria föredrag i mikrobiologi *
Moderatorer: Åsa Gylfe, Per-Erik Lindgren
och Camilla Lagheden
Arr Mikro
12:15-13:15 Stående lunch i utställningen
13:15-14:45 Precisionsmedicin inom infektionssjukdomar - vad är det? *
Moderator: Christian Giske
Föreläsare: Peter Bergman, 
Thomas Schön, 
Paula Mölling,Judith Breuer
SILF, Mikro
Interaktivt fallseminarium: handläggning av  kärlgraftsinfektioner *  
Moderator: Mia Furebring
Föreläsare: Jonas Ahl, Angelos Karelis 
Arr SILF

Protesinfektioner –
Hur vi arbetar med att förebygga dem
 *

Moderator: Alexander Weman
Föreläsare: Staffan Tevell, Vendela Scheer
Arr IFIS

14:45-15:30 Eftermiddagskaffe i utställningen
15:30-17:00

MRSA-hantering i regionerna *
Moderator: Maria Norrby
Föreläsare: Bibi Fundell, Eva Gustavsson
Olov Aspevall, Malin Hagstrand Aldman, Tamara Matti 

Arr SILF, IFIS,, Mikro

Tropik mystik, klinik och diagnostik av den febriga resenären *
Moderator: Anna Färnert, Silvia Botero Kleiven 
Föreläsare: 
Klara Sondén,
David Ekqvist
Christopher Sundling

Arr: SILF Mikro

Preexpositionsprofylax i Sverige - möjligheter och utmaningar
Moderator: Fredrik Månsson
Föreläsare: Finn Filén, Susanne Strömdahl, 
Petra Tunbäck

Kan följas på zoom. Klicka på rubriken för att nå länken

Arr SILF

Infektionssjukvård för utsatta grupper *
Moderator: Matilda Persson
Föreläsare: Henry Ascher,     
 Lau Dahlgren, Elisabet Lönnermark, 
Maria-Pia Hergens

Arr IFIS

17:15 

Årsmöte IFIS (lokal: Clarence Crafoord)

17:00- 20.00 Postermingel med lätt middag i utställningen

 

 

Torsdag den 12 maj 2022

07:30-08:30 Frukostseminarier arrangerade av Action Sweden, Pfizer och Q-Linea 
Registreringen öppen
08:30-10:00 Fria föredrag i mikrobiologi och infektion *
         Moderatorer: 
Åsa Gylfe och Mia Furebring      

Arr SILF, Mikro  

Fria föredrag i omvårdnad *
Moderator: Katri Manninen

Arr IFIS

10:00-10:45 Förmiddagskaffe i utställningen
10:45-12:15 Grand Round *
Moderator: Ola Blennow
Arr SILF, Mikro
12:15-13:15 Stående lunch i utställningen
13:15-14:45

Justus Ström föreläsning *
Moderator: Mia Furebring
Föreläsare: Gunnar Kahlmeter
Stipendieutdelning
Arr SILF

Njursvikt vid infektionssjukdomar *
Moderator: Cindra Währborg
Föreläsare: Maria Tydén, Anna Sjöberg
Arr IFIS
14:45-15:30 Kaffepaus
15:30-17:00 Studiebesök

Postakut Covid-19 syndrom
- ett sjukdomstillstånd med många ansikten
 *
Moderator: Judith Brucheld
Föreläsare: Marcus Ståhlberg, Malin Nygren Bonnier,
Michael Runold, Anette Bruchfeld

Arr SILF, IFIS

Världen i väntrummet -
Behövs en utökad parasitologisk screening av migranter
 
(hålls på engelska) *

Moderator: Charlotta Rydgård
Föreläsare: 
Ana Requena-Mendez 
Mats Ericsson
Caroline Rönnberg

Arr SILF, Mikro

Egeninitierad provtagning: hur ska den användas?  *
Moderator: Björn Herrman
Föreläsare: Miriam Elfström,Johan Normark,
Björn Herrman

Arr Mikro
InfCareHepatit-
aktuellt om Hepatit B, C och D och nationell elimineringsplan


Moderator: Magdalena Ydreborg
Föreläsare: Magdalena Ydreborg, Susanne Cederberg, Soo Aleman
Ann-Sofi Duberg, 
Charlotte Lybeck

Arr SILF

Kan följas på zoom.
Klicka på rubriken för
att nå länken
 

17:00 - 18:00 Årsmöte Svensk förening för tropikmedicin (J03:11 Birger och Margareta Blombäck)

 19:00

Mingel och middag på Vasamuséet
(
möjlighet att köpa dryckesbiljetter från kl 18:30 i entrén till muséet)

 

 

Fredag den13 maj 2022

08:00-08:30 Registreringen öppen
08:30- 10:00 Hepatit B och C - positivt provsvar, vad händer sen? *
Moderator: Magdalena Junghage
Föreläsare: Charlotta Millbourn, Katarina Rosén,
Annika Olsson,  Veronica Woxén
Arr IFIS
Laboratoriernas pandemiberedskap - erfarenheter och framtidsplaner *
Moderator: Jan Albert
Föreläsare: Claus Nielsen, 
Karin Tegmark Wisell, Tobias Allander
Arr Mikro
Opportunistiska infektioner hos nya riskgrupper *
Moderator: Helena Hammarström
Föreläsare: Helena Hammarström,
Ola Blennow, Amelie Kinch
Arr SILF
10:00-10:45 Förmiddagskaffe i utställningen
10:45-12:15 Key note 2: Implementations of new treatment options in infective endocarditis: When and how and what is the next step? *
Moderator: Ulrika Snygg-Martin
Föreläsare: Emil Fosbøl,  University Hospital of Copenhagen, Rigshospitalet, Denmark,
Magnus Rasmussen, Skånes Universitetssjukhus Lund
Arr SILF
12:15-12:30 Avslutning, presentation av Infektionsveckan/Mikrobiologiskt vårmöte 2023 *
Möjlighet att plocka med sig en lunchmacka på vägen

Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022