På vaccinfronten alltid något nytt

Sessionen kommer att inledas med några korta vaccinuppdateringar förmedlade av SILFs vårdprogramgrupp för vacciner. Därefter välkomnas Bernice Aronsson och Ulla Wändel Liminga för att beskriva, utifrån vaccinerna mot covid-19, om hur Läkemedelsverket arbetar nationellt och internationellt för att identifiera och utreda säkerhetssignaler baserat på biverkningsrapporteringen. Den andra halvan av sessionen får vi förmånen att lyssna på professor Ann-Marie Svennerholm som kommer att guida oss inom det senaste utvecklingen vad gäller kliniska studier på tarmvacciner (ETEC, shigella, campylobacter, kolera och tyfoid) både i endemiska områden och för resenärer.

Moderator: Helena Hervius Askling

Senaste nytt från SILFs vaccingrupp
SILFs vaccingrupp

Vad hände med min rapport om misstänkt biverkning  - hur jobbar Läkemedelsverket med vaccinsäkerhet?
Bernice Aronsson och Ulla Wändel Liminga, Läkemedelsverket

Tarmvacciner för resenärer och barn i endemiska områden.
Ann-Mari Svennerholm, Göteborgs Universitet

Lokal: Erling Persson Aula

 


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022