Njursvikt vid infektionssjukdomar

Att en akut njursvikt kan uppkomma till följd av en infektion eller att en kronisk njursvikt kan försämras är välkänt. Det är därför viktigt för oss infektionssjuksköterskor att ha kunskap om njurarna och hur dessa påverkas av en infektion. Så vad behöver vi som infektionssjuksköterskor egentligen veta om njursvikt? Hur påverkas njurarna av antibiotika? Finns det andra läkemedel som påverkar njuren negativt? Vilka symtom behöver vi vara uppmärksamma på och hur kan vi lindra de besvär som uppstår till följd av en njursvikt?

Moderator: Cindra Währborg

Föreläsare: 
Maria Tydén, Specialistläkare njurmedicin och infektionssjukdomar. Njursektionen, Västmanlands sjukhus Västerås. Doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.

Anna Sjöberg, Specialistsjuksköterska internmedicin och enhetschef, Njursektionen Västmanlands sjukhus Västerås

 

Lokal: Sune Bergström Aula (Nya Karolinska)


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022