MRSA-hantering i regionerna.

MRSA klassas som allmänfarlig sjukdom sedan 2004. Sedan dess har rutiner för hantering av bärarskapet utarbetats. Vi har i Sverige liksom i övriga Norden jämförelsevis låg förekomst av MRSA, antagligen delvis beroende på restriktionerna kring bärarskap. Reglerna för bärare inkräktar dock på individens integritet och rutinerna skapar mycket arbete för vården. Riktlinjerna för hantering av bärarskapet skiljer sig ansenligt åt mellan regionerna. Denna session vill belysa historiken, epidemiologin och utformningen av rutiner kring MRSA-bärarskap. Förhoppningen är att vi vid sessionen får igång en diskussion om nationella riktlinjer för handläggning av MRSA-bärarskap.

Moderator: Maria Norrby

MRSA, bakgrund och utveckling i Sverige 
Olle Aspevall, Folkhälsomyndigheten
Eva Gustafsson, Smittskydd Skåne

Eradikeringsbehandling och uppföljning
Malin Hagstrand Aldman, Infektionskliniken, Lund

En MRSA bärares upplevelse av bemötande i vården 
Bibi Fundell, Infektionsklinken, Danderyds sjukhus

Deltagare i diskussionapanelen: Tamara Matti, Vårdhygien, Region Västerbotten 

Lokal: Sune Bergström Aula


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022