Thoraxkirurgiska infektioner och ECMO

På intensivvårdsavdelningar och hjärtavdelningar ligger nyopererade thoraxkirurgiska patienter med risk för postoperativa infektioner. På den här sessionen får vi lära oss om ECMO och dess fysiologi och komplikationer. Vi hör om antibiotikaprofylax, mediastinit/sternuminfektioner, vilka patienter som har hög risk för infektionskomplikationer, och hur dessa ska behandlas. Vi diskuterar hur man som infektionskonsult ska följa patienten post-operativt med avseende på just diagnostik av infektion.

Moderator: Anders Ternhag

Översikt om ECMO
Jan van der Linden, Thoraxanestesi och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Thoraxkirurgiska infektioner
Christian Olsson, Thoraxkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Erfarenheter som infektionskonsult
Gisela Otto, VO Infektionssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus Lund

Lokal: Sune Bergström Aula (Nya Karolinska)


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022