Interaktivt fallseminarium om kärlgraftsinfektioner

Att handlägga patienter med kärlgraftsinfektioner kan ofta vara svårt, inte minst när det gäller den antimikrobiella terapin. Vilken hjälp har vi av internationella guidelines? Har vi några randomiserade studier som stöd vid vår handläggning? Vilka olika kirurgiska interventioner har man att välja på vid kärlgraftsinfektioner? Kan vi sätta ut den antimikrobiella terapin och i så fall när? Hur gör vi med mykotiska aneurysm?

Sessionen blir en interaktiv diskussion kring dessa frågor och några därtill.

Lokal: Eva och Georg Klein


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022