Protesinfektioner – Prevention och behandling

Att vid artros kunna uppnå en smärtfri tillvaro genom att operera in en ledprotes är ett av det senaste seklets stora medicinska framsteg. Postoperativa infektioner i anslutning till ledprotesen är dock en fruktad komplikation, som innebär stora utmaningar för vården och stort lidande för patienten. I en tid då antibiotikaresistenta bakterier blir ett allt större problem, behöver vi inom vården försöka förbättra våra preventiva rutiner samtidigt som vi behöver förbättra vårdkedjan och handläggandet kring de patienter som drabbas. I den här sessionen kommer vi gå igenom grunderna kring hur ledprotesinfektioner uppstår, och hur dessa kan förebyggas och behandlas.

Moderator: Alexander Weman, leg ssk, specialist inom infektionssjukdomar

Protesinfektioner - prevention och behandling
Staffan Tevell, Disputerad överläkare vid infektionskliniken på centralsjukhuset i Karlstad, sammankallande i SILFs vårdprogramgrupp för Led- och skelettinfektioner.

Preoperativa strategier för att förbygga postoperativa infektioner
Vendela Scheer,Specialistsjuksköterska inom operationssjuksvård, Ortoped/ryggoperation Universitetssjukhuset i Linköping

Lokal: Sune Bergström Aula (Nya Karolinska)


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022