Världen i väntrummet - behövs en utökad parasitologisk screening av migranter?

I Sverige ska asylsökande och andra nyanlända erbjudas hälsoundersökning av regionerna. Socialstyrelsen ger rekommendation om en basal nivå för denna hälsoundersökning, men utformningen kan skilja mellan regionerna. Screening för tuberkulos, hiv och hepatit ingår sedan länge, liksom fecesdiagnostik hos förskolebarn. Parasitscreening av vuxna ingår inte som rutin. I detta symposium kommer vi redogöra för aktuella riktlinjer och praxis för screening av migranter i Sverige, det parasitologiska panoramat i gruppen och tillgänglig serologisk diagnostik för parasiter på Folkhälsomyndigheten. ECDC:s riktlinjer för screening från 2018 och dess relevans för screeningen i Sverige kommer att diskuteras. En huvudfråga på symposiet kommer att vara om man kan förbättra urvalet för en utökad parasitologisk screening mot t.ex strongyloides, schistosomiasis, malaria med flera sjukdomar, så att man gör rätt undersökningar på rätt personer.

Moderator: Charlotta Rydgård

Current praxis for health screening of migrants in Sweden. Strengths and weeknesses
Mats Ericsson, infektionsläkare och fd smittskyddsläkare, PhD, Infektionskliniken Gävle

Parasite diagnostics at Folkhälsomyndigheten
Caroline Rönnberg, Specialist i klinisk mikrobiologi, PhD, Avdelningen för mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten samt anknuten till Institutionen för Medicin Solna, Karolinska institutet

Evidence for parasite screening in migrants: ECDC guidelines, cost, effectiveness and Swedish prevalence data
Ana Requena Mendez, MD PhD, Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet samt ansluten till Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), Spain

Symposiet kommer att hållas på engelska och arrangeras av Svensk förening för tropikmedicin.

 

 

Lokal: Sune Bergström Aula


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022