Preexpositionsprofylax i Sverige - möjligheter och utmaningar

Preexpositionsprofylax mot hiv började förskrivas i Sverige under hösten 2018. Sedan dess har närmre 4000 personer som bedömts ha förhöjd risk för hiv, nästan alla tillhörande gruppen män som har sex med män (MSM), erhållit förskrivning.

Hur väl har preventionen fungerat och i vilken utsträckning har farhågorna om ökat antal andra sexuellt överförbara infektioner (STI) besannats?

Sessionen kommer att avhandla det vetenskapliga underlaget för PrEP, beskriva hur förskrivning går till i praktiken och hur det praktiska genomförandet av uppstarten av PrEP-program i Sverige har utförts, samt redogöra för samtidig förekomst av andra STI:er och andra potentiella biverkningar av behandling på individ- och gruppnivå.

Vad vet vi om hiv-pre-expositionsprofylax idag?
Susanne Strömdahl, Infektionskiniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

PrEP, erfarenheter från Venhälsan
Finn Filén, Infektionskliniken/Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm

PrEP och STI: många frågor men få svar….
Petra Tunbäck, Verksamheten för Hud- och könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Lokal: Ragnar Granit  

Klicka här för att följa på zoom: https://us06web.zoom.us/j/87378039442


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022