Bästa vetenskapliga artiklar inom infektion och vårdhygien samt late breaking news

Förutom ett mycket stort antal vetenskapliga arbeten om covid-19 har det inom ämnet infektionssjukdomar publicerats många viktiga resultat och observationer om andra infektioner som kanske hamnat i skymundan under pandemin. Under detta seminarium kommer Professor Magnus Rasmussen och Johan Westin lyfta fram de, enligt deras bedömning, viktigaste vetenskapliga publikationerna inom infektionssjukdomar som publicerats sedan föregående infektionsvecka. Varje arbete kommer presenteras med ett kort referat och tolkning och det kommer finnas möjlighet för åhörarna att kommentera och ställa frågor.

Varmt välkomna!

Lokal: Erling Persson Aula


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022