Laboratoriernas pandemiberedskap - erfarenheter och framtidsplaner

Laboratoriernas pandemiberedskap - erfarenheter och framtidsplaner Moderator: Jan Albert Föreläsare: Claus Nielsen, Statens Seruminstitut, Danmark Karin Tegmark-Wisell, Folkhälsomyndigheten Tobias Allander, Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset Pandemin har inneburit ett paradigmskifte när det gäller synen på behovet av storskalig mikrobiologisk diagnostik vid pandemi och stora utbrott. Det fanns inga färdiga planer för snabb uppskalning av diagnostik vare sig i Sverige eller i de flesta andra länder. Men redan 16 mars 2020 sa WHOs chef Tedros Ghebreyesus “Our key message is: test, test, test”, vilket visade sig vara lättare sagt än gjort. I Sverige kritiserade coronakommissionen i sitt andra delbetänkande att testning i stor skala kom igång sent i Sverige. I Danmark kom sådan testning igång tidigare än i många andra länder, men ändå när den första pandemivågen var stort sett passerad. I detta symposium kommer centralt placerade företrädare för nationella och regionala laboratorier i Sverige och Danmark att diskutera vilka lärdomar som kan dras från den nuvarande pandemin och vilken beredskap som bör finnas inför nästa pandemi.

Moderator: Jan Albert, Karolinska Institutet

Pandemiberedskap - erfarenheter och framtidsplaner Statens Seruminstitutet
Claus Nielsen, Statens Seruminstitut, Köpenhamn

Pandemiberedskap - erfarenheter och framtidsplaner Folkhälsomyndigheten
Karin Tegmark-Wisell, Folkhälsomyndigheten

Pandemiberedskap - erfarenheter och framtidsplaner Karolinska Universitetslaboratoriet
Tobias Allander, Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Unversitetssjukhuset

Lokal: Eva och Georg Klein


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022