Hur mår den svenska HIV-kohorten? Aktuella resultat och forsking från InfCareHIV

InfCareHIV.
En uppdatering av resultat från den svenska hivkohorten samt tre föreläsningar med forskning baserad på InfCareHIV

Moderator: Christina Carlander, Överläkare Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Registerhållare InfCareHIV

15.30-15.55 Introduktion: Vem lever med hiv i Sverige och hur väl fungerar hivvården i Sverige? – En aktuell sammanställning från kvalitetsregistret InfcareHIV

Föreläsare: Christina Carlander

15.55-16.10 Finns det någon association mellan viremi under hivbehandling och hjärtkärlsjukdom?

Föreläsare: Olof Elvstam, Infektionskliniken Växjö, anknuten till Lunds Universitet

16.10-16.15 Frågor

16.15-16.30 Behandlingsresultat och patientrapporterade utfallsmått hos kvinnor och migranter som lever med hiv i Sverige

Föreläsare: Åsa Mellgren, Överläkare, Infektionskliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

16.30-16.35 Frågor

16.40-16.55 Risk för allvarlig Covid-19 hos individer som lever med och utan hiv i Sverige

Föreläsare: Isabela Möller, läkarstudent termin 9, Karolinska Institutet

16.55-17.00 Frågor

Lokal: Ragnar Granit


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022