Fria föredrag: Mikrobiologi

Denna session består av korta föredrag som presenteras av huvudförfattarna till utvalda mikrobiologiska arbeten. Urvalet har gjorts bland inkomna mikrobiologiska abstracts av företrädare för föreningarna FKM, RFM och SFM.

Camilla Lagheden
Metagenomes in HPV negative cervical cancers
Natalija Gerasimcik
Helgenomsekvensering av SARS-CoV-2 på Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset. Sammanställning av resultat från 2021-2022.
Jon Edman Wallér
Covert Clostridioides difficile outbreak at a secondary care Swedish hospital during the COVID-19 pandemic
Louise Fernström 
Potentiella orsaker till gränsvärden i Quantiferon-plus
Mats Gullberg
Använd förlorad tid: Hur en bärbar blododlingsbehållare kan mins
Karolina Hedman
Effekter på svarstider efter införande av dygnet-runt-arbete på Blodlab
Ehsan Ghaderi
Klinisk prestanda av ASTar, snabb fenotypisk resistensbestämning av positiva blodkulturer med gramnegativa bakterier.
Christer Malmberg
Snabbdetektion av karbapenemresistens och resistens mot tredje generationen cefalosporiner direkt från positiv blodkultur

Mellan varje presentation finns tid för frågor och diskussion.

Lokal: Eva och Georg Klein


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022