Fria föredrag: Infektion och mikrobiologi

Huvudförfattarna, till fyra mikrobiologiska arbeten och fyra infektionsarbeten, presenterar sina resultat i korta föredrag med en sinsemellan stor innehållsmässig bredd i högt tempo. De arbeten som presenteras har valts ut av företrädare för de mikrobiologiska föreningarna (FKM, RFM, SFM) respektive SILF´s styrelse. Mellan varje presentation finns tid för frågor och diskussion.

Jessica Ögren
Fallbeskrivning: Plasmodium falciparum med HRPII deletion
Jessica Ögren
Diarreorsakande protozoer- en underskattad orsak till gastroenterit?
Daniel Augustinsson
Kan GeneXpert Ultra ersätta mikroskopi vid lungtuberkulos?
Benedikt Strunz
Pregnancy-associated T cell suppression dictates vertical trans
Magnus Rasmussen
Cutibakterier i blododlingar- sann infektion eller förorening?
Robert Dyrdak
Den initiala smittspridningen av SARS-CoV-2 till och inom Sverige
Karin Restorp
Snabbtest för antikroppar mot SARS-CoV-2 som stöd inför behandling av Covid-19 patienter med monoklonala antikroppar: Metodik och klinisk nytta
Anders F Johansson
Varaktighet av immunsvar och skydd mot sjukdom efter SARS-CoV-2 mRNA-vaccinering på särskilda boenden

Lokal: Erling Persson Aula


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022