Opportunistiska infektioner hos nya riskgrupper

Användandet av nya immunmodulerande läkemedel har ökat under de senaste åren och indikationerna har breddats och inkluderar en rad olika diagnosgrupper. Opportunistiska infektioner blir därför vanligare och omfattar nu betydligt fler patientgrupper än de mer traditionella riskgrupperna inom hematologi och transplantation. I detta interaktiva fallbaserade symposium kommer vi att belysa riskerna för olika opportunistiska infektioner hos nyare riskgrupper såsom patienter inom onkologi, reumatologi och gastroenterologi och även ta upp aspekter kring diagnostik och behandling av några opportunistiska infektioner.

Lokal; Erling Persson Aula


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022