Precisionsmedicin inom infektionssjukdomar - vad är det

Precisionsmedicin har blivit ett stort fokus inom många medicinska områden. Inom mikrobiologin har precisionsmedicin praktiserats under väldigt lång tid, bl a med bestämning av mikrobers känslighet för antimikrobiella medel. De senare åren har genomiken utvecklats allt mer inklusive metagenomiska metoder. Sessionen ger ett antal exempel på hur genomisk precisionsmedicin används i nuläget inom mikrobiologin och diskuterar även framtida applikationer.

Peter Bergman: Precision medicine: a novel tool to understand host-pathogen interactions in patients with innate errors of immunity

Thomas Schön: Towards individualized treatment against tuberculosis

Paula Mölling: Rapid sequencing for identification, typing and prediction of antibiotic resistance of common bacterial infections

Judith Breuer.: Metagenomics for clinical management - advantages and pitfalls

Lokal: Erling Persson Aula


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022