Frukostseminarier

Passa på att få del av mer kunskap från våra sponsorer och samarbetspartners genom att delta på de frukostseminarier som arrangeras under konferensen.

11 maj 2022

07:30 GlaxoSmithKline AB, 
Lokal:  Peter Reichard, Biomedicum
Behandling av omikron med monoklonaler och andra direktverkande antiviraler
Anders Sönnerborg, professor vid Karolinska Institutet, överläkare vid Infektionskliniken och Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Frukost serveras utanför lokalen från klockan 07:00. Seminariet kommer att spelas in 

 07:30 MSD Sweden
Lokal: Nils Ringertz, Biomedicum (våningsplan 3).
JÄMLIK, GOD OCH NÄRA VÅRD FÖR PERSONER SOM LEVER MED HIV – HUR NÅR VI DIT?
Posithiva Gruppen har kartlagt hur ansvarsfördelningen ser ut gällande vård och förskrivning av läkemedel inom hivvården respektive primärvården i Sveriges olika regioner och hur patienternas egna upplevelser ser ut.Hur kan primärvården och hivvården arbeta och vilket ansvar har myndighet och regioner? 
MSD och Posithiva Gruppen välkomnar till en presentation av resultat från kartläggningen och ett panelsamtal där vi pratar om vad som behövs för att garantera god vård för personer som lever med hiv i hela landet.
Frukost serveras i anslutning till konferensrummet

07:30 Roche,
Lokal: Rum 635, Alua Medica
ePlex systemet är en komplett, integrerad “Sample-To-Answer” -lösning som är designad för att optimera effektiviteten på laboratoriet samt att möjliggöra ett brett spektrum av analyser för symptombaserad diagnostik. Breda paneler finns inom sepsis och luftvägsinfektioner. Genom detektion av många kliniskt relevanta agens, i en och samma analys, med ett enda patientprov, kan rätt diagnos ställas snabbare.

07:30 Tillotts Pharma,
Lokal: föreläsningssal CMB (Institutionen för cell- och molekylärbiologi, ingång på baksidan av CMB huset, Berzelius väg 21.)

Antibiotika-associerad diarré – C. difficile infektion (CDI)
-  Återfall i CDI – ett fortsatt bekymmer?
-  Uppdaterade (2021) ESCMID CDI-behandlingsriktlinjer. 
Frukost serveras från kl 07:00 

12 maj 2022

07:30 Action Sweden
Lokal; J3:13 Marc Bygdeman, Bioklinikum

Intro – Vad är ACTION Sweden
Trial Nation/Trial Unit Hvidovre – presentation Professor Thomas Benfield, Hvidovre, Danmark
Rapport från studier som drivs genom ACTION Sweden
Diskussion – Hur kan vi engagera hela Sverige i ACTION Sweden?

 07:30 Pfizer,
Lokal: Elite Hotel Carolina Tower
Tidig behandling av covid-19
Några patientfall presenteras enligt SNAPPS-modellen:
- Resultat, erfarenheter och lärdomar från tidig behandling med orala läkemedel vid covid-19
- Vi ger exempel på användning från Europa och USA.
Frukost serveras i anslutning till konferensrummet

07:30 Q-Linea,
Lokal:  Rum 507, Aula Medica
Framtidssäkra sjukvården. Vad gör Q-linea idag och närmsta 5 åren för att medverka till en hållbarare sjukvård?

Alla seminarier är kostnadsfria och du anmäler dig via den ordinarie deltagaranmälan.

 


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022