Key note föreläsare

 Paul E Verweij, MD
Radboudumc-CWZ Centre of Expertise for Mycology,  Nijmegen, The Netherlands

Paul Verweij is a consultant microbiologist and professor of clinical mycology at the Radboud University Medical Centre. He is board member of the Radboudumc-CWZ Centre of Expertise for Mycology and director of the national mycology reference laboratory. Since 2020 he also has an appointment at the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).

Professor Verweij’s main research interest is the management of invasive fungal diseases. Topics of interest include the diagnosis of invasive mycoses by non-cultured based methods such as biological markers and fungal DNA; the emergence of azole resistance in Aspergillus, addressing the origin and epidemiology of resistance, and clinical management; and invasive pulmonary aspergillosis associated with influenza and COVID-19. He has published >450 papers in medical journals.

Professor Verweij coordinates national and international mycology courses for residents in medical microbiology and has organized mycology training courses for other medical professionals.

Cornelia Lass-Flörl
Medical University of Innsbruck, Innsbruck, Austria

Cornelia Lass-Flörl is the Director of the Institute of Hygiene and Medical Microbiology of the Department of Hygiene, Microbiology and Social Medicine at the Medical University of Innsbruck, Austria. She has specialised in the field of medical microbiology since graduating from the Faculty of Medicine at Leopold-Franzens-University of Innsbruck in 1986. She is Fellow of the American Academy of Microbiology, of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, of the European Confederation of Medical Mycology and of the Infectious Diseases Society of America.

Professor Lass-Flörl is a member of the Subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) and the European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). She is Chair of the European Confederation of Medical Mycology (ECMM) Subcommittee for the Evaluation of ECMM Excellence Centers. In the past she was also a Board Member of the ECMM, Head of the Section “Antimykotische Chemotherapie“, Paul Ehrlich Gesellschaft, Chair of the Executive Board of the Fungal Infection Study Group (EFISG) of ESCMID and and a member of the ESCMID Executive Committee.

Professor Lass-Flörl has authored several journal articles, abstracts, and book chapters. In 2020 she was placed on Clarivate Analytics’ list of highly cited researchers worldwide.  Her teaching and clinical service responsibilities focus on the diagnosis of fungal infections in severely immunocompromised patients. Her research interests include both clinical investigation and advances in basic medical microbiological science, with special interests in the epidemiology, diagnosis, prevention and therapy of fungal infections and antifungal susceptibility testing.

Gunnar Kahlmete
Justus Ström föreläsning

Gunnar Kahlmeter föddes i Stockholm 1949. Gunnars pappa, Olof Kahlmeter, var infektionsläkare på Roslagstulls sjukhus under Justus Ström men familjen flyttade under Gunnars uppväxt runt i Sverige och bodde bl.a. i Stockholm, Landskrona, Östersund och Halmstad. Gunnars utmärkta språköra och erkända förmåga att växla mellan olika språk grundlades redan i barndomen tack vare hans mammas danska påbrå och de många dialekter han utsattes för. Efter gymnasieexamen i Halmstad och arbeten bl.a. i Halmstads hamn så påbörjade Gunnar läkarutbildningen vid Lunds Universitet där han sedan även disputerade på en avhandling om aminoglykosider och senare även blev docent. I Lund var han även en uppskattad föreläsare och utsågs till ”Mäster” vid två tillfällen av läkarstudenterna.  Han träffade i  också sin hustru Annika och de fick tre barn tillsammans. 1985 flyttade familjen till Växjö där Gunnar, delvis med egna händer, byggde upp det helt nya mikrobiologiska laboratoriet efter moderna principer. Redan från början hade laboratoriet t.ex. ett eget Laboratoriedatasystem som Gunnar tillsammans med Göran Kronvall programmerade på nätterna. Systemet har sedan blivit spritt till flera laboratorier och är idag ett av de vanligast förekommande LIS-systemen på skandinaviska mikrobiologiska laboratorier. Gunnar var 1985-2012 verksamhetschef för Klinisk mikrobiologi i Kronoberg och från 2012-2016 Verksamhetschef för det gemensamma Kliniskt mikrobiologiska laboratoriet för Kronoberg och Blekinge. Han var dessutom verksamhetschef för Klinisk mikrobiologi, Kalmar 1989 – 1996.

Redan under utbildningen i Lund intresserade sig Gunnar för antibiotikaresistens och då särskilt resistensbestämning. Gunnars bidrag till detta område kan inte nog betonas. I sin roll som Ordförande i RAF-M 1987 – 2010 och i EUCAST 2001-2012, webmaster och tekniskt ansvarig i EUCAST 2001 – 2022, samt i sina roller som medlem i BSACs antibiotikakommitté och som European advisor i den amerikanska brytpunktskommittén CLSI så har Gunnar lyckats ena först Sverige, sedan Norden, Europa och snart hela världen till en och samma definition av hur arbetet med att sätta kliniska brytpunkter ska utföras och därmed samordnat och moderniserat världens förståelse för standardiserad resistensbestämning och SIR-systemet. Många kan vittna om Gunnars enorma arbetskapacitet och entusiasm, men även hans skarpa vetenskaplig hjärna som gjort att han lyckats med detta helt unika arbete. Gunnar har också en förmåga att se människor, lyssna på deras argument och vetenskapliga data, snabbt syntetisera all information och sedan stadigt driva igenom pragmatiska lösningar som kan accepteras av alla i rummet. Alla dessa förmågor spelade naturligtvis också roll för att han blev invald i ESCMIDs styrelse 2002 och som president 2012-2014.

Under de senaste åren har Gunnar med oförminskad styrka fortsatt arbetet med att skapa förutsättningar för standardiserad resistensbestämning genom sitt arbete inom EUCAST och skapandet av ”The EUCAST Development Laboratory” i Växjö och det nationella referenslaboratoriet för antibiotikaresistensbestämning i Växjö/Karlskrona. Gunnar har förstått vikten av att övertala och engagera hela världens alla experter i utvecklingsarbetet av brytpunkter och nya metoder. Under de senaste tre åren har man under EUCAST-laboratoriets ledning utvecklat metoder för så udda fåglar som Burkholderia pseudomallei, Vibrio spp., inklusive toxinbildande V.cholerae, Corynebacterium diphtheriae och lappdiffusion för anaeroba bakterier. Gunnar och EUCAST-laboratoriet ligger också bakom den allt populärare metoden för snabb resistensbestämning direkt från positiva bloodlingsflaskor. Gunnar har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar och är sedan 2021 Ordförande för WHO´s globala strategigrupp mot antibiotikaresistens.

 


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022