Välkommen till Stockholm 10 - 13 maj 2022!

Efter ett långt pandemiuppehåll planerar vi för ett fysiskt möte med alla möjligheter till spontana möten och social interaktion som detta innebär. Mötet medför en unik möjlighet till dialog mellan läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, mikrobiologer, molekylärbiologer, forskare och representanter från läkemedelsindustrin samt diagnostikföretag. Nytt för denna gång är att vi har programpunkter av intresse för alla föreningarna förlagda över alla mötesdagarna tisdag till fredag. Det innebär också att posterminglet sker på onsdag kväll och den gemensamma middagen på torsdag kväll. Det kommer finnas möjlighet att göra studiebesök vid två tillfällen (tisdag och torsdag), på intressanta platser som tex Folkhälsomyndigheten, ECDC eller SciLifeLab.

Det vetenskapliga programmet blir mycket varierat, med sessioner om prevention, diagnostik, behandling och uppföljning av exempelvis covid-19, tropiska sjukdomar och infektioner hos immunsupprimerade. Ni får lyssna till nyheter om precisionsmedicin och pandemiberedskap och kommer även uppdateras om gamla klassiker som virushepatit, HIV och tuberkulos.


Infektionsveckan & Mikrobiologiskt Vårmöte samarrangeras av Svenska Infektionsläkarföreningen, Svenska Intresseföreningen för Infektionssjuksköterskor och de tre mikrobiologiska föreningarna: Föreningen för Klinisk Mikrobiologi, Riksföreningen för Mikrobiologi och Svenska Föreningen för Mikrobiologi. Värd och lokal arrangör för vårmötet är Klinisk Mikrobiologi och Infektionskliniken vid Karolinska i Stockholm.

huvudsponsorer


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022