Välkommen till Stockholm 10 - 13 maj 2022!

Efter ett långt pandemiuppehåll planerar vi för ett fysiskt möte med alla möjligheter till spontana möten och social interaktion som detta innebär. Mötet medför en unik möjlighet till dialog mellan läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, mikrobiologer, molekylärbiologer, forskare och representanter från läkemedelsindustrin samt diagnostikföretag. Nytt för denna gång är att vi har programpunkter av intresse för alla föreningarna förlagda över alla mötesdagarna tisdag till fredag. Det innebär också att posterminglet sker på onsdag kväll och den gemensamma middagen på torsdag kväll. Det kommer finnas möjlighet att göra studiebesök vid två tillfällen (tisdag och torsdag), på intressanta platser som tex Folkhälsomyndigheten, ECDC eller SciLifeLab.

Det vetenskapliga programmet blir mycket varierat, med sessioner om prevention, diagnostik, behandling och uppföljning av exempelvis covid-19, tropiska sjukdomar och infektioner hos immunsupprimerade. Ni får lyssna till nyheter om precisionsmedicin och pandemiberedskap och kommer även uppdateras om gamla klassiker som virushepatit, HIV och tuberkulos.

Vi tror och hoppas på att så många som möjligt har möjighet att delta på plats i Stockholm i maj. Behovet av ett informellt kunskapsutbyte kollegor emellan har väl aldrig varit större än nu. Som ett komplement  kommer vi även tillgänliggöra konferensen digitalt. Biljetter till detta kommer säljas parallellt med de fysiska biljetterna. Oavsett om du bokar en fysisk eller digital biljett kommer du ha tillgång till det inspelade materialet i efterhand.

Via knappen nedan hittar du anmälan och biljettpriser

Infektionsveckan & Mikrobiologiskt Vårmöte samarrangeras av Svenska Infektionsläkarföreningen, Svenska Intresseföreningen för Infektionssjuksköterskor och de tre mikrobiologiska föreningarna: Föreningen för Klinisk Mikrobiologi, Riksföreningen för Mikrobiologi och Svenska Föreningen för Mikrobiologi. Värd och lokal arrangör för vårmötet är Klinisk Mikrobiologi och Infektionskliniken vid Karolinska i Stockholm.


Loggor


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022