Grand Round

Ett flertal knepiga infektionsfall från våra verksamheter på Karolinska Universitetssjukhuset kommer presenteras och ett lag bestående av infektionsläkare och kliniska mikrobiologer från hela Sverige kommer föreslå utredning och handläggning. Publiken kommer aktivt involveras via Mentometer. Är man på plats finns även möjlighet till direkta inlägg.

Moderator: Ola Blennow

Lokal: Erling Persson Aula


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022