Riskbedömning och hantering av biorisker vid laboratorier

En fungerande process för riskhantering är grundläggande för att göra arbetet vid laboratorier så säkert som möjligt för personal och omgivning. Riskbedömningen är en förutsättning för att göra riskhanteringen rationell och ändamålsenlig.

Workshopen har som målsättning att ge deltagarna en övergripande bild av de centrala delarna i riskhanteringsprocessen. Särskilt fokus kommer läggas på riskbedömningssteget; från riskidentifiering och riskanalys till riskvärdering. Kunskapen syftar till att ge deltagarna stöd i det fortsatta arbetet med riskhantering i den egna verksamheten. Workshopen inleds med föreläsningar om de olika stegen i riskhanteringsprocessen följt av gruppövningar i vilka deltagarna får öva på att göra dokumenterade riskbedömningar. Workshopen vänder sig till personal på mikrobiologiska laboratorier som är delaktiga i den lokala riskbedömningen, exempelvis biomedicinska analytiker och specialistläkare.

Lokal: Ragnar Granit


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022