Fria föredrag i omvårdnad

Specialistsjuksköterskor inom infektionssjukvård presenterar både forsknings- och utvecklingsarbeten inom infektionsomvårdnad. Presentationerna handlar om forskningsprojekt om perifer venkanyl, omvårdnad av patienter med Covid19, att starta en infektionsmottagning inom primärvård samt hur sjuksköterskor inom infektionssjukvård är förberedda att vårda patienter med viral hemorragisk feber.

Lokal: Eva och Georg Klein


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022