Tropik mystik, klinik och diagnostik av den febriga resenären

Vid feber hos patienter som vistats i tropiska områden behöver ett bredare infektionspanorama beaktas i handläggningen, inklusive allvarliga, ovanliga och smittsamma agens. Hur ska vi kunna särskilja dessa mot vanligt förekommande och självläkande infektioner? I denna session kommer vi att belysa handläggning och differentialdiagnostiska överväganden vid tropisk feber. Beredskapsdiagnostiken vid Folkhälsomyndigheten kommer att presenteras liksom erfarenheter från handläggning av patienter med misstänkt högsmittsam infektion och vård vid högisoleringsenhet. Slutligen får vi höra om hur immunmarkörer kan indikera vilken infektion patienten har, och om framtida verktyg för diagnosstöd.

Moderatorer: 
Anna Färnert, professor överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet,
Silvia Botero Kleiven, Specialistläkare PhD, Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Diagnostiska överväganden vid feber efter resa
Klara Sondén, infektionsläkare, PhD, Utredare vid Folkhälsomyndigheten, Avdelningen för Mikrobiologi, Enheten för beredskap- och smittskyddsdiagnostik samt anknuten forskare vid Karolinska Institutet

Nya diagnostiska metoder löser gammalt infektionsmysterium
David Ekqvist, infektionsläkare, Infektionskliniken Region Östergötland

Immunologiska mönster i plasma hos patienter med feber efter resa
Christopher Sundling, Institutionen för Medicin Solna, Center för Molekylär Medicin, Karolinska Institutet

LAMP – som alternativ snabbtest för malaria
Silvia Botero Kleiven

Diskussion

Lokal: Erling Persson Aula


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022