Nytt vårdprogram om tuberkulos och kortare behandling inom räckhåll

Det har publicerats och pågår flera studier om kortare behandlingsregimer som visat non-inferiority jämfört med standardbehandling av känslig tbc men också för MDR-tbc, där tidigare behandlingstider legat mellan 18-24 månader som nu med nya läkemedel kan halveras. Även för behandling av latent tbc finns studier med kortare behandlingstider. Framtiden närmar sig till slut även för tbc.

Lokal: Erling Persson Aula


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022